KATE-ART

PRODEJNÍ GALERIE OBRAZŮ

V případě zájmu o zakoupení obrazu pište na kratka.kk@gmail.com nebo volejte na tel. 731 127 614.

VOLNÁ

30.01.2023

olej na plátně, 110x80 cm, 8 500 Kč

POČÁTEK

30.01.2022

olej na plátně, 40 x 50 cm, 3 000 Kč

NOČNÍ HUDBA

16.01.2022

NOČNÍ HUDBA, olej na plátně, 40 x 30 cm, 2 000 Kč

ROZHOVOR

16.01.2022

ROZHOVOR, olej na plátně 50 x 70 cm, 3 000 Kč

motto:

Kdo jsem? Co je toto všeobjímající veškerenstvo, v němž jedině dokážu být? Naučit se očekávat odpověď od sebe sama, zaujímat od sebe odstup, postavit se nad sebe, nacházet v sobě víc. Naučit se žít ve výslovném vztahu k celku - k tomu, co v pomíjivém přetrvává, co v každé mnohosti je jedno a nerozptýlené, ve veškeré nahodilosti nikdy nechybějící a nutné. Naučit se žít ve vztahu k nepomíjivému, což zároveň znamená objevit v sobě cosi, co je tohoto vztahu schopno, a co je tudíž věčné..

                                                                                                                                                                                                 Jan Patočka


TVAR JE DRUH A ZPŮSOB, JAK JE USTROJENA PRAVDA VE SVÉM JEVENÍ.

SKRZE DÍLO SE MĚNÍ NAŠE VAZBY KE SVĚTU. DĚJE SE PROMĚNA DŮVĚRNĚ ZNÁMÉHO.

JSME VYTRŽENI Z NAVYKLÉHO.

Martin Heidegger