KATE-ART

PRODEJNÍ GALERIE OBRAZŮ

ČASOVOST

16.05.2021

olejový pastel na plátně, 40x50 cm, 2 500 Kč (cena včetně rámu)

POČÁTEK

28.03.2021

olej na plátně, 40 x 50 cm, 2 500 Kč

HRDOST

05.08.2020

olej na plátně, 110 x 90 cm, 5 000 Kč

motto:

Kdo jsem? Co je toto všeobjímající veškerenstvo, v němž jedině dokážu být? Naučit se očekávat odpověď od sebe sama, zaujímat od sebe odstup, postavit se nad sebe, nacházet v sobě víc. Naučit se žít ve výslovném vztahu k celku - k tomu, co v pomíjivém přetrvává, co v každé mnohosti je jedno a nerozptýlené, ve veškeré nahodilosti nikdy nechybějící a nutné. Naučit se žít ve vztahu k nepomíjivému, což zároveň znamená objevit v sobě cosi, co je tohoto vztahu schopno, a co je tudíž věčné..

                                                                                                                                                                                                 Jan Patočka


TVAR JE DRUH A ZPŮSOB, JAK JE USTROJENA PRAVDA VE SVÉM JEVENÍ.

SKRZE DÍLO SE MĚNÍ NAŠE VAZBY KE SVĚTU. DĚJE SE PROMĚNA DŮVĚRNĚ ZNÁMÉHO.

JSME VYTRŽENI Z NAVYKLÉHO.

Martin Heidegger