KATEŘINA KRÁTKÁ

OLEJOMALBA

AUTORKA

Kateřina Krátká (za svobodna Mohrová) se ve své tvorbě věnuje zejména olejomalbě a práci s olejovým pastelem. 

Navštěvovala ateliér Věry Šteflové a  MgA. Tomáše Kubíka. 

Na svých plátnech zobrazuje zejména emočně zabarvené životní okamžiky, záblesky nevýslovného, mezilidské vztahy a propojení člověka s přírodou. 

Téma přírody a zachycení okamžiků setkání s bytím nacházíme také v autorčině básnické tvorbě. 

Kateřina pracuje  jako psychoterapeut a arteterapeut v rámci terapeutické poradny SANTEA.