KATEŘINA KRÁTKÁ

OLEJOMALBA

Svět umění, obrazů a poezie mne provází celý život. Umění vnímám jako rozhovor se sebou samou a s okolním světem. Inspirací je mi zejména příroda, které jsem nyní po přestěhování na venkov mnohem blíž. Vnímání proměn stromů a květin ve střídání ročních období, naslouchání šumění listí, radost v očích mých dcer, okamžiky u ohně s manželem, četba knih pod korunou našeho ořechu s pejskem na klíně, sledování her našich kocourů, dlouhé procházky po lese se zápisníkem v ruce.. Zde čerpám inspiraci, zde jsem v rozhovoru se svým nitrem. Prostřednictvím olejových barev či pastelů se pak snažím zachytit ony prchavé okamžiky dobra..

Olejomalbě jsem se učila v ateliérech Věry Šteflové a MgA. Tomáše Kubíka, které všem milovníkům tvorby mohu jen doporučit. Vystavovala jsem v galeriích a kavárnách v Praze, v knihovnách v Lovosicích a Struhařově - s díky za tyto příležitosti. Pracuji jako psychoterapeut a arteterapeut v rámci poradny Santea.

Tvoření je pro mne setkávání s vlastním nitrem. Je pozastavením, propojením myšlenky s tvarem, barvou, hrou světel a stínů - je zviditelněním vnitřních obrazů, rozhovorem s přírodou, světlem a tajemstvím bytí.

Na svých plátnech se snažím zachytit neviditelné pozadí, ze kterého vše vyvstává - skrze barvy, tvary, světlo, celkové naladění obrazu.

Obraz může být prostorem pro setkání duší, které skrze dílo vzájemně zarezonují. Umění je pro mne bytostným rozhovorem, probouzením, cestou k vlastnímu prameni, k celku...