POČÁTEK

30.01.2022

olej na plátně, 40 x 50 cm, 3 000 Kč

Obraz je inspirován fenomenologií - přednáškami paní profesorky Anny Hogenové:

"Počátek se vždycky rodí v duši člověka poprvé a naposled. To znamená, že je vždy něčím, co přichází jako omlazovací prostředek, jako něco, co vás navrací do doby, kdy jste byli nesmírně šťastní. Počátky nám v životě pomáhají přežívat nejhorší chvíle, které se každému stanou. Počátky se musí vždycky poprvé a naposledy zrodit -  jsou základem sebepoznávání, uvlastňování, toho, čemu říkáme život z vlastního pramene.."

 "Usebrání a uvlastnění v dané chvíli, v daném teď. Usebrání všeho, co jest, do místa, kterému se říká ohňový střed - ve čtveřině, kde jsou bozi, lidé, země a svět. Uprostřed v ohňovém středu je domov, ve kterém má duše prodlévat s tím vším v usebranosti.  To je chvíle, kdy člověk v sobě má nejvíc bytí. I když je člověk samotný, nebude sám, pokud se takto zanoří do sebe samého a potká se tam se čtveřinou v ohňovém středu, kdy je uvlastněn. V tu chvíli je obdarován, dostává se mu daru, který přichází ze samotného bytí, a pak je mu dobře."