NEVIDITELNÉ výstava 2022

16.01.2022

olejomalby inspirované přírodou a tajemstvím bytí

výstava obrazů Kateřiny Krátké

obecní knihovna Struhařov 


,,SBOHEM," ŘEKLA LIŠKA. ,,TADY JE TO MÉ TAJEMSTVÍ, ÚPLNĚ PROSTINKÉ: SPRÁVNÉ VIDÍME JEN SRDCEM. CO JE DŮLEŽITÉ JE OČÍM NEVIDITELNÉ."   

ANTONIE DE SAINT-EXIPÉRY


..............................................................................................................................................................................................................

...Jak víme, že člověk má absolutní hodnotu? Víme to proto, že člověk může poznávat absolutno v surových výtvorech přírody, v rozbouřeném moři, ve větrem bičovaných vrcholcích velehor, v hvězdném nebi nad námi. Jak je možné, že umíme poznat a pociťovat absolutno? Na to je platónská jednoduchá odpověď: stejné se poznává stejným. Kdyby člověk v sobě neměl absolutno, nepoznal by je vně sebe, ve světě..

....Je tu ale bytí, přicházející skrz vítr v korunách stromů, skrz sklánějící se traviny, šumění listů a jehličí v lese, je tu šumění uplývající vody v řekách a v potocích, je tu zvonící mramorové ticho, když se sešeřívá, v noci je tu praskání ohně..

...Jedině v galéné tés psychés. Co to je? Je to tišina duše. Co je to tišina duše? je to dar být přijat vším, co jest viditelné i NEVIDITELNÉ. Duše je zá-zrak, je opravdu za zrakem, vejde se do ní vše, svět bytí, bozi, lidé. V samotě do sebe usebereme vše a vše bydlí v nás v našem ohňovém středu. Najednou jsme doma, v ohňovém středu, kde jsme totálně přijati bytím...

úryvky z knih české filosofky Anny Hogenové

.............................................................................................