USÍNÁŠ

24.08.2020

V sametovém tichu ležíme jedna vedle druhé

šedá barva šera hladí naše tváře

Společný okamžik

mimo plán a mimo řádky kalendáře


Spiklenecky mlčíme abychom uslyšely svět

Nasloucháme dešti

Kapky po špičkách lehounce si baletí

a ty se usmíváš

Maminko, kvítka teď nebudou mít žízeň, vzpomínáš?


Za oknem ptáci splétají noty večera

Líbám tě do vlasů

Ležíme v objetí v rytmickém tichu

v malém úžasu


Když usneš zašeptám

,,pozdrav víly z říše snů moje maličká..."