NEVÝSLOVNÉ

24.08.2020

Uprostřed chladné noci přivírám víčka

to abych duší pohladila jiskřivé ticho


Listí stromů šeptá pozdrav neuchopitelného prostranství

 klid

průsvitný vánek

indigová modř probleskuje před očima


Dýchám

Beztvará vlídnost dotýká se rtů

Propojení bez hranic těla

otevírání

cosi nevýslovného


ticho říkání

listy

vánek

nachové nebe

Mé dcerky v říší snů zachumlané pod peřinou dětské fantazie


Cosi ve větru

hvězdách

za víčky

v útrobách

Cosi nevýslovného..