VZPOMÍNKA

24.08.2020

HLEDÍM TI ZPŘÍMA DO OČÍ

OBRAZ TVÉ TVÁŘE NIKDY NEVYBLEDNE

ALESPOŇ DOKUD BUDU ŽÍT


STÝSKÁ SE MI 

PO NAŠICH HÁDKÁCH

PROBDĚLÝCH NOCÍCH

I DÝMU Z CIGARETY

PO TVÉ NÁRUČI


JIŽ NEJSEM DÍTĚTEM


BEZ TVÉ KOTVY

BEZ PŘÍSTAVU

SNAŽÍM SE ZPŘÍMA PLOUT

ZEMŘELAS PŘÍLIŠ MLADÁ

MAMI.......