FYSIS

11.02.2023

olej na plátně, 40x60 cm, 2 200 Kč

HLEDÍC DO OHNĚ

DOTÝKÁ SE BLÍZKOSTI - 

ZÁBLESK DOMOVA

Pravá blízkost se skrývá v podstatě spáry (die Fuge), kterou můžeme potkat v herakleitovském ohni, protože mezi skrytostí a neskrytostí v ohni je neviditelná spára, která usebírá oheň do jednotné a jednoduché podoby. A proto bezmyšlenkovitě pociťujeme z ohně něco, co nás přesahuje a nás laskavě přijímá. 

Oheň je tanec plamenů, je zrcadlením čtveřiny, je středem dění..

Anna Hogenová, Ontologie a onticita


"Filosofování o FYSIS je tedy pokusem myslet přirozenost, přírodu, vzrůst, bytostnou povahu, spontaneitu, vegetativní a generativní působnost bytí. Je to pokus o myšlení, které se týká všeho vznikajícího a zanikajícího, proměnlivého, tedy všeho toho, co právě svou neustálou proměnou uskutečňuje svoji bytostnou povahu a hledá sobě vlastní tvar. Je to pokus o myšlení vztahů mezi bytím a každým už vynořeným nebo vyrostlým jednotlivým jsoucnem (a též jeho nebytím), tedy řečeno s Martinem Heideggerem, pokus o myšlení "ontologické diference". 

Z. Kratochvíl, Filosofie živé přírody